Mail icon info@ptgolf.se Phone icon +46406937676
Klicka för att söka

Offertdags! Hur påverkar pandemin priserna?

Tusen tack till alla er som skickat in intresseanmälan! Tiden rusar fram och vi är nu i slutet av april månad och vi beklagar att det dragit ut på tiden med våra offerter för den kommande säsongen, men denna vecka kommer vi äntligen kunna börja med detta. Vårt offererande kommer göras metodiskt, område för område, så vi ber er alla om ytterligare en smula tålamod – men med detta vet ni nu att er offert är på gång inom kort.

 

Vi vill här passa på att kommentera en frågeställning vi under våren fått från flera av er, nämligen vilken påverkan kommer pandemin 2020-2022 ha på priserna för den kommande säsongen?

 

Det är ingen tvekan om att vi här och nu, under våren 2022, står inför stora utmaningar vad gäller utbud och priser för säsongen 2022/2023. Det är ju faktiskt så att våra priser har varit i princip helt oförändrade ända sedan säsongen 2019/2020. Till detta kommer dessutom det faktum att vi fram tills dess under flera år hade lyckats hålla tillbaka prisökningar till bara några få procent under flera säsonger.

 

Efter att coronapandemin briserade och allting tvärstannat våren 2020, följde en säsong (2020/2021) i princip helt utan resande och utan Gäster. Vi och våra leverantörer blev tvungna att dra ned till absolut sparlåga och det fanns inte på världskartan för någon någonstans att höja några priser. Därefter, våren 2021, när vi skulle uppdatera våra leverantörsavtal och priser inför säsongen 2021/2022, så infann sig en slags ’solidarisk enighet’ i branschen kring att nu handlade det om att komma igång igen, med obefintliga eller minimala prishöjningar till följd. Detta innebär att alltså att egentligen har inga prishöjningar gjorts över huvud taget på över tre år. Onekligen en ’tickande bomb’ kan tyckas…

 

I skrivande stund – så här i pandemins kölvatten – är situationen därmed en helt annan. De allra flesta av våra leverantörer och samarbetspartners har lidit svårt under pandemin – inkomstbortfall, ekonomiska förluster och förlorad personal är tre viktiga kännbara faktorer som rapporteras. Inte minst har utmaningen att hitta, eller återanställa, kompetent personal efter en lång tid av permittering (och i många fall på gränsen till de facto nedläggning) har rapporterats av många leverantörer som oerhört svårt. Och väldigt kostsamt.

 

Och sedan, när ljuset i tunneln äntligen började skådas på allvar den gångna vintern 2021/2022 så gick vi på ett sätt ’ur askan i elden’. En extrem vinter med rekordhöga elpriser följdes strax av det fasansfulla kriget i Ukraina, med ökad oro i omvärlden och stigande inflation som följd. Det är alltså inga tvivel om att allt ovanstående entydigt pekar mot ett oundvikligt faktum: generellt ökande priser i hela resebranschen. Som många av er redan märkt så märks detta också redan tydligt vad gäller flygbiljetterna.

 

Vi på PT Golf klarar oss naturligtvis inte undan detta. Under vårens diskussioner och förhandlingar med våra leverantörer har det stått klart att vi nu ser prisökningar på de allra flesta håll – boenden, golfbanor och hyrbilar. Men, i gammal god PT Golf-anda har vi i alla förhandlingar och i vartenda samtal med våra leverantörer gjort vårt allra yttersta för att minimera kostnadsökningarna för att kunna fortsätta erbjuda attraktiva priser i kombination med högsta kvalitet och omtanke.

 

Vi hoppas därmed att alla våra kära Gäster ska finna våra erbjudanden – och därmed kommande offerter – prisvärda och attraktiva som alltid.

 

Vi önskar er alla varmt välkomna till en underbar longstaysäsong 2022/2023 med oss, era vänner på PT Golf!

Kontakta oss

Phone icon +46406937676

Mail icon info@ptgolf.se