Mail icon info@ptgolf.se Phone icon +46406937676
Klicka för att söka

Kurvorna går, trots allt, åt rätt håll!

 

Efter en mycket stabil vår såg vi tyvärr under några veckor, från början av juni, en uppgång i smittspridningen – antal nya smittfall per 100.000 invånare de senaste 14 dagarna – härnere i Portugal och Spanien. Detta beror naturligtvis till stor del på den stora tillströmningen av sommarturister. Emellertid så har nu kurvan vänt nedåt igen och smittalen har senaste 14 dagarna minskat med 25% i Portugal (17% i Spanien).

 

Utvecklingen avseende incidensen följs noggrant av myndigheterna och restriktioner (åter)införs eller skärps på provins-/kommunnivå om/när vissa gränsvärden överskrids. Summa summarum en förtroendeingivande hantering samt bra informationsflöden.  Allt är öppet härnere – golfbanor, restauranger, stränder, butiker, osv – men vissa restriktioner kvarstår naturligtvis såsom mask/munskydd inomhus (typexempel butiker och shoppingcenter) och begränsade öppettider samt max antal gäster och avstånd mellan borden gäller på restauranger. Samhället fungerar utmärkt med bra information och fullt fokus på återgång till det (nya) normala.

 

Vad gäller incidensen (dvs antal nya smittfall per 100.000 invånare de senaste 14 dagarna) så kan det vara på sin plats att sätta den i ett perspektiv. Vad gäller Portugal så hade landet under våren, efter den kraftiga smällen man tog i januari-februari, Europas lägsta incidens under mars, april och maj. Den uppgång som dessvärre startade i juni ’toppade’ den 25/07 på 422, en nivå som Sverige nådde ned till i slutet av maj för första gången sedan november 2020. Kurvan vände då som sagt och idag (08/08) hade Portugal 333 fall, dvs 25% lägre än ’toppnoteringen 25/07.

 

Som vi skrev i vår nyhetsuppdatering 14 juli går vaccineringen framåt med stormsteg över hela Europa, och i Portugal och Spanien i synnerhet. I dagsläget är ca 60% av befolkningen redan fullvaccinerade (att jämföra med 43% i Sverige) och sedan en vecka ligger fokus på ungdomarna, dvs 15 år och uppåt. Politiker och bedömare i Portugal säger idag att med nuvarande höga vaccinationstakt kommer hela den vuxna befolkningen vara fullvaccinerade i september månad.

 

Summa summarum, utifrån ovanstående och som varandes på plats i Algarve, är att vi kan se fram emot en trygg och väl fungerande höst med golfspel och trivsel, dock sannolikt med vissa bibehållna regler/restriktioner såsom mask/munskydd inomhus (butiker, shoppingcenter, etc). Dock, detta utvärderas fortlöpande och mycket tyder på att masktvånget tas bort under september månad, vi lär få anledning att återkomma om detta.

 

Följ den globala utvecklingen på den officiella faktasidan Our World In Data.

 


 

     

   

 


 

Ta del av Svenska Ambassadens löpande information inför er kommande resa här: Portugal respektive Spanien

 

Har ni inte gjort det ännu, välkomna att skicka in er intresseanmälan via formuläret här på hemsidan!

 

 

Kontakta oss

Phone icon +46406937676

Mail icon info@ptgolf.se