Mail icon info@ptgolf.se Phone icon +46406937676
Klicka för att söka

COVID-19: Fortsatt stabilt läge i Algarve

 

Idag 15 oktober skärpte de portugisiska myndigheterna beredskapsläget ett ”snäpp” till ”Estado de Calamidade”. Den ordagranna/direkta översättningen av calamidade är katastrof, vilket dock inte är ett ord som på något sätt är relevant för att beskriva läget. Som boende härnere kan vi tvärtom vittna om att läget här i Algarve är fortsatt mycket stabilt.

 

Skärpningen av läget innebär i praktiken två förändringar:

  1. Max 5 personer (tidigare 10) får samlas inomhus för t.ex. middag på restaurang.
  2. Obligatorisk mask utomhus där trängsel kan uppstå (”busy streets”).

 

Det står dock klart att ökningen i antal smittfall i Europa de senaste veckorna, även har drabbat Portugal (se bild nedan från WHO). Emellertid, den stora merparten av de nya fallen, runt 90%, rapporteras i regionerna Norte (Porto-området) samt Lisboa VT (Lissabon med omnejd). Härnere hos oss i Algarve är situationen fortsatt stabil med i dagsläget 814 aktiva fall, varav endast 29 vårdas på sjukhus (en på IVA).

 

På dagens bild från Sul Informação (ovan) ser vi situationen i Algarve totalt, samt för våra tre populära områden Tavira (inkl. Cabanas), Lagoa (inkl. Carvoeiro) och Lagos (inkl. Luz). Som synes är läget synnerligen stabilt med blott 70, 30 respektive 68 aktiva coronafall i dagsläget.

 

Fotnot: I Portugal redovisas aktiva fall såsom totalt antal konstaterade smittfall (2.038 i hela Algarve med 460.000 bofasta invånare) minus friskförklarade (1.201) minus avlidna (23).

 

 

Med referens till WHO’s statusrapportering idag (nedan) noterar vi skillnaden mellan Portugal och Sverige, två länder med i princip exakt samma befolkingsmängd (10 miljoner).

 

Kontakta oss

Phone icon +46406937676

Mail icon info@ptgolf.se